UZŅĒMUMA REKVIZĪTI:
AKCIJU SABIEDRĪBA “LPB”
Reģ.nr.: 52103003541
Brīvības iela 56, Liepāja, LV-3401
Banka: A/S “SEB banka”
Konta Nr.: LV96UNLA0012000460001
Tālr.: 634 27711
Fakss: 634 23211


TELPU NOMA


GRĀMATVEDĪBA